top of page

En pålitlig partner med unika lösningar

Du får mer än bara en konsult – du får en pålitlig partner. Nic erbjuder ett brett utbud av tjänster till privatpersoner, företag och organisationer över hela världen, och erbjuder alltid ett skräddarsytt tillvägagångssätt. Han kan gå med i en pågående process eller organisation och även utnyttja sitt omfattande nätverk av samarbetspartners och partners för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för varje uppdrag. Hans tillvägagångssätt bygger på att bygga en struktur som är anpassad efter varje kunds behov, snarare än att använda en fast mall.

Microphone
Brainstorming
Leather Briefcase

Inspiration & expertis

Hålla inspirationstal, delta som paneldeltagare eller vara expert åt uppdragsgivare under evenemang eller styrelsemöten/ledningsgrupper.

 

Med syfte att inspirera, utbilda och motivera. Skräddarsys utifrån uppdragsgivarens unika behov.

Som huvudtalare, levereras en kraftfull och motiverande presentation som sätter tonen för ett evenemang.

Deltar som paneldeltagare i en panel/gruppdiskussion om ett specifikt ämne och ger expertinsikter, åsikter och perspektiv. 

Som expert delar expertis och kunskap vid event eller styrelserum.

Senior rådgivning & coaching

Ger rådgivning, coachning, expertvägledning och stöd. Inkluderar att fungera som bollplank för idéer och generera nya idéer.

 

Seniorrådgivnings- och coachningstjänster är särskilt relevanta för kunder som står inför utmaningar, har förändringsbehov eller försöker förbättra resultaten.

Ett bollplank som ger ett tryggt och konfidentiell utrymme för kunder att dela med sig av sina idéer, problem och utmaningar. Denna process gör det möjligt för kunder att få klarhet, utforska alternativ och identifiera potentiella lösningar på sina problem.

Som idégenerator, generera nya och innovativa idéer, inklusive brainstormingsessioner, forskning och analys, för att identifiera nya möjligheter och tillvägagångssätt för problemlösning.

Management

Executive Management, Crisis Management och Security Management tillhandahålls till både kortsiktiga och långsiktiga kunder. Skräddarsys för att möta varje kunds unika behov.

Executive Management innebär att tillhandahålla toppnivåledarskap och strategisk riktning till en organisation, följa dess verksamhet, hantera resurser och säkerställa att mål uppfylls.

Krishantering, är utformad för att ge stöd och vägledning under tider av osäkerhet, förändring eller kris som kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärder.

Säkerhetshantering med analyser, strategier och operativa insatser ger en trygghet för uppdragsgivare att kunna fokusera på sin kärnverksamhets mål, vilket säkerställer lugn och trygghet.

Executive Coaching

Nic kör ett skräddarsytt tillvägagångssätt för varje kund, ger expertvägledning och support, inklusive att fungera som bollplank och generera nya idéer. Coaching är särskilt relevant för dem som står inför utmaningar, upplever förändring eller vill förbättra prestation. Kort sagt, Nics coachning kan hjälpa dig att övervinna hinder, identifiera nya möjligheter och uppnå din högsta potential. Nics uppriktiga ärlighet och raka kommunikation är en avgörande del av hans coachningsstil. Han kommer alltid att berätta hur det ligger till och hjälpa dig att utvecklas mot dina mål. Med Nic som din partner får du det stöd och den vägledning du behöver för att göra meningsfulla förändringar i både ditt liv och i världen.

Under dina coachningssessioner är du i ett "safe space"som helt handlar om dig och dina behov. Nic förstår att förändring kan vara utmanande, men han kommer att finnas där för att stödja dig varje steg på vägen. Nics kunder ser fördelarna med coaching och anmäler sig ofta till regelbundna sessioner. Sessionerna genomförs via Zoom, men kan köras live om du är på samma plats som Nic. Om du bokar för ett företags räkning eller om din arbetsgivare står för kostnaden, vänligen maila oss för priser och faktureringsinformation.

bottom of page